Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden, zoals hier omschreven, zijn van toepassing op ieder product aangeboden op deze webshop, en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van www.petitbebe.be is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de diensten overeenkomst.

 

Artikel 1: Aanvaarding

Het gebruik van de website www.petitbebe.be , evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf Esther De Sutter, impliceert dat de klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Door een bestelling te plaatsen op www.petitbebe.be aanvaardt u deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Wij raden u aan een kopie van deze verkoopsvoorwaarden af te printen of op uw harde schijf op te slaan wanneer u beslist om een bestelling te plaatsen via www.petitbebe.be

Artikel 2: Contact gegevens

De website www.petitbebe.be is eigendom van en wordt beheerd door Esther De Sutter (eenmanszaak) en heeft haar maatschappelijke zetel te 9968 Bassevelde, Tramstatie 26 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het het BTW nummer: BE 0707.636.081

Telefoon +32 (0)4 68 28 42 47. E-mail: info@petitbebe.be

Artikel 3: Bestellen

Je moet meerderjarig zijn om een bestelling te kunnen plaatsten op www.petitbebe.be. Minderjarigen of andere handelingsonbekwame moeten zich laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door onze algemene- en verkoopsvoorwaarden.

De producten en diensten worden te koop aangeboden via de website www.petitbebe.be. Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de klant zou beschikken, wordt expliciet overeen gekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van www.petitbebe.be, haar ‘hosting´ partner, of haar internet betalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen. De klant ontvangt via email in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling, en een tweede email op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt bij www.petitbebe.be.

Artikel 4: Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan Petit Bébé mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring via mail (info@petitbebe.be) www.petitbebe.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Indien je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet je de producten op eigen risico en kosten terugsturen naar Esther De Sutter, Tramstatie 26, 9968 Bassevelde, België.

Hou er ook rekening mee dat je de artikelen verstuurd binnen 14 dagen vanaf de datum van de melding. Geef ons indien mogelijk een volgnummer voor de retourzending. De artikelen dienen onbeschadigd, ongedragen en met aangehecht, origineel label teruggestuurd te worden. Kosten van het retourneren zijn voor eigen rekening.

Gepersonaliseerde en gesoldeerde producten kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden.

 

Volg onderstaande stappen.

1 Stuur een mail naar info@petitbebe.be en meld ons de retourreden, naam, adres, e-mailadres en bestelnummer.

2 Na goedkeuring verpak je het artikel in stevig verzendmateriaal. Je kan eventueel ook de originele verpakking gebruiken.

3 Verstuur het pakket naar 

Esther De Sutter
Tramstatie 26
9968 Bassevelde

4 Als het pakket goed is aangekomen, ontvang je een bericht en wordt het betaalde bedrag voor de geretourneerde goederen overgemaakt.

Artikel 5: Terugbetaling

Na ontvangst en controle van de goederen zullen wij je uiteraard terugbetalen.

De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen na de dag waarop www.petitbebe.be de geretourneerde goederen ontvangen heeft, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn en dat www.petitbebe.be de goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

Artikel 6: Prijzen en betalingsmethodes

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW (21%) en exclusief verzendingskosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in het land waar het leveringsadres gelegen is. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven bij de afrekening. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. www.petitbebe.be houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren indien nodig. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Ondanks wij www.petitbebe.be met de nodige zorg hebben opgesteld, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen op de website www.petitbebe.be weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons. Dit zijn menselijke fouten. www.petitbebe.be houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. 

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met VISA, American Express, MasterCard, Bancontact, PayPal en iDEAL (alleen voor Nederland). De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de klant haar akkoord gegeven heeft aan www.petitbebe.be. In geval de bank van de klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de Bancontact kaart, de PayPal account of de iDEAL account, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op de website van www.petitbebe.be is uiterst beveiligd dankzij de SSL encryptering (Secure Socket Layer). Voor de afhandeling van de online betaling werkt www.petitbebe.be samen met MOLLIE en STRIPE. www.petitbebe.be heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij www.petitbebe.be. Dit is de reden waarom wij bij elke aankoop opnieuw de betalingsgegevens van de klant moeten gevraagd worden. De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het bedrijf MOLLIE en STRIPE. 

Artikel 7: Verzendingskosten

De verzendkosten worden aangegeven tijdens het afrekenen in het winkelmandje. De verzending van je pakket is gratis vanaf €45 in België. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaal je €5,50. Voor leveringen in Nederland is er een verzendkost van €5,50. Voor verzending naar andere landen, gelieve ons te contacteren om de juiste verzendingskosten te kunnen meedelen.

Artikel 8: Levering

De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die daar beschreven worden. Foutieve gegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België of Nederland. www.petitbebe.be houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via email. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld. De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de klant. www.petitbebe.be waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. De levertermijn van 20 dagen, na afloop van de verkoop op internet, is een streeftermijn en puur indicatief. www.petitbebe.be kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. www.petitbebe.be engageert zich dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum. Het controlesysteem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs van het effectief afleveren van de bestelling (en van de goede ontvangst van de klant), behoudens tegenbewijs van de klant. In het geval dat een klant aantoont dat een levering niet binnen de 30 dagen na besteldatum geleverd werd, kan de klant zonder enige schade de bestelling annuleren, voor zover hij/zij per aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, verstuurd naar het adres vermeld in artikel 3 van onderliggende Algemene Voorwaarden, www.petitbebe.be op de hoogte brengt dat hij/zij zijn/haar bestelling wenst te annuleren. Als een product niet binnen de 30 dagen na de besteldatum geleverd wordt op het leveradres, is het aan de klant om contact op te nemen met www.petitbebe.be binnen de 7 werkdagen na de ontvangst van de levering. Contact opnemen moet gebeuren via info@petitbebe.be. Zodra de 7 dagen voorbij zijn, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Het recht om een bestelling die te laat geleverd is terug te sturen, is natuurlijk maar geldig voor zover de levering ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 dagen nadat de klant www.petitbebe.be op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij zijn/haar aankoop wil annuleren. De teruggestuurde producten moeten teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat, en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 14 dagen verstreken zijn, is www.petitbebe.be niet meer in staat om de retour te aanvaarden en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar: Petit Bébé, Tramstatie 26, 9968 Bassevelde. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de retour door www.petitbebe.be, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. Elke retour moet met een aangetekende zending, of met een koerierdienst, verstuurd worden, en de klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden. www.petitbebe.be houdt zich in alle geval het recht voor om een terugbetaling te weigeren als het product beschadigd is, gedragen is, of vlekken vertoont. In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal www.petitbebe.be volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen.

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een kwalitatieve & stevige verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst. Wij controleren iedere zending voor ze de deur uit gaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren. Dit kan op info@petitbebe.be

Artikel 9: Productinformatie en beschikbaarheid

www.petitbebe.be, tracht de productomschrijvingen en het beeldmateriaal zo nauwkeurig en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (maten, materialen, kleuren,…), betreft altijd indicatieve informatie. De weergave van de kleuren van de producten op deze website zijn meestal afhankelijk van de instellingen van het beeldscherm en de grafische kaart van het toestel van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen soms afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. Indien er zich typfouten voordoen, dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit bij het product vermeld. Je kan steeds extra uitleg vragen door ons te contacteren.

De producten en diensten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website www.petitbebe.be, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten en diensten bij de leverancier. www.petitbebe.be engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks, kan www.petitbebe.be niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst bij de leverancier, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal www.petitbebe.be onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt hangt dan af van de betalingsmethode die de klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, dan is het aan te raden dat de klant contact opneemt met zijn/haar bank. 

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, www.petitbebe.be, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Esther De Sutter, Tramstatie 26, 9968 Bassevelde, info@petitbebe.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Esther De Sutter, Tramstatie 26, 9968 Bassevelde, info@petitbebe.be. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, www.petitbebe.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord. www.petitbebe.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@petitbebe.be

Petitbebe.be vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar diensten kan gebruiken om content te bekijken, te beluisteren, te lezen of te beleven. Om dit te kunnen willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Petitbebe.be vindt daarbij de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom willen we u via dit privacybeleid zo goed mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan.

Monitoren bezoekersgedrag
Petitbebe.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s wel en niet worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren (zie 5-Cookies), bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser waarvan men surft en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we d.m.v. UTM-tags waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van Cookies
Petitbebe.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen
U kunt ervoor kiezen cookies uit te schakelen. Deze optie vindt u terug in de instellingen van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Toestemming
Door de informatie en diensten op petitbebe.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door petitbebe.be te beïnvloeden.

Nieuwbrief
Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief (pop-up form) geeft u uw naam en e-mailadres op. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bezorgen van mailings en voor marketingdoeleinden vanuit petitbebe.be. De adressen worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden niet gedeeld met derden.

Beveiliging van gegevens
Persoonlijke informatie verzameld door optios.net wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet beschikbaar is voor het publiek. In het onwaarschijnlijke voorval van een ‘datalek’, wordt dit steeds gecommuniceerd binnen de 72 uur conform de wet rond de meldingsplicht.

Recht om vergeten te worden
U kan beroep doen op uw ‘recht om vergeten te worden’. Al uw persoonlijke data (e-mailadres, naam, functie, e.a.) worden dan verwijderd uit onze database. U kan hiervoor een mailtje sturen naar info@petitbebe.be

Gebieden niet gedekt door ons Privacy Statement
Persoonlijke informatie die u verstrekt via chatsessies of e-mailuitwisselingen worden niet gedekt door deze Privacy Statement. Wij beschermen uw privacy naar ons beste vermogen door de controle van de sessies, maar houd er rekening mee dat u steeds voorzichtig moet zijn bij de verspreiding van uw persoonlijke informatie op deze manier.

Gegevensuitwisseling met derden
Persoonlijke informatie die u verstrekt, worden niet uitgewisseld met derden en ook niet behandeld buiten Europa.

Privacycommissie
Indien u het niet eens bent met onze procedures, of een klacht wilt neerleggen kunt u steeds terecht bij de Privacycommissie. (https://www.privacycommission.be/)

Artikel 11: Waarborg

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.
Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fouten. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder dat wij onze uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van www.petitbebe.be. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van www.petitbebe.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 13: Klantendienst

De klantendienst www.petitbebe.be is bereikbaar via e-mail op info@petitbebe.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 kalenderdagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Artikel 14: Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze macht, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op deze verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Elke betwisting behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Gent. Alle geschillen voor een rechtbank zullen in het Nederlands worden gevoerd.