Algemene Voorwaarden Petit Bébé - Webshop

Laatste aanpassing: 20 juni 2022

Artikel 1 - Identiteit van de webshopeigenaar en van de verkoper

De webshop http://petitbebe.be is eigendom en valt onder de verantwoordelijkheid van:

Esther De Sutter
Tramstatie 26
9968 Bassevelde
Belgium
E-mailadres: info@petitbebe.be
Ondernemingsnummer: BE 0707 636 081

Artikel 2 - Toepasselijkheid & voorwaarden

2.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle documenten opgemaakt tussen iedereen (hierna genoemd "de Klant") die een transactie onder welke vorm dan ook aangaat met de webshop of met de winkel Petit Bébé (hierna genoemd “Petit Bébé").

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaandelijke, door Petit Bébé gehand tekende, expliciete en schriftelijke wijziging.

2.3 Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn. Als de klant geen 18 is, is de toestemming van de ouders of wettelijke voogd vereist. Als Petit Bébé merkt dat er een bestelling werd geplaatst door een minderjarige, kan Petit Bébé deze bestelling weigeren.

2.4 De klant verklaart zich akkoord met het feit dat hij, bij validatie van de bestelling, de algemene verkoopsvoorwaarden, na deze gelezen en expliciet goedgekeurd te hebben, zonder voorbehoud accepteert.

2.5 Als naast de algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Indien de algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, is de meest voordelige voorwaarde voor de klant van toepassing bij een online aankoop.

Artikel 3 - De bestelling

3.1 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

3.2 Bij Petit Bébé artikelen bestellen kan op drie manieren:

Om een product online aan te kopen, voegt de klant het product toe aan zijn winkelmandje. Nadien geeft de klant zijn contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest de klant de leveringswijze en betaling en eventuele klantenkaartgegevens. Daarna klikt de klant op de knop 'Totaal berekenen' om een laatste overzicht te krijgen van het totaalbedrag van zijn bestelling inclusief transportkosten. Als laatste stap aanvaard de klant Petit Bébé’s algemene voorwaarden en klikt de klant op de knop 'Bestelling betalen' met als bijschrift "bestelling met betalingsverplichting". Eens de betaling aanvaard werd is de aankoop definitief. Na de bestelling krijgt de klant van Petit Bébé een mailtje ter bevestiging. Online aankopen bij Petit Bébé is makkelijk, veilig en kan 24u/24u!

Weet de klant al welke artikelen hij nodig heeft? Dan kan de klant contact opnemen per e-mail of fax. Petit Bébé helpt de klant graag verder met zijn bestelling.

3.3 De bestelling is compleet en de overeenkomst tussen Petit Bébé en de klant is definitief zodra Petit Bébé de bestelling bevestigt per mail en zodra Petit Bébé voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen heeft. Indien de uitgever van de kaart van de klant weigert om in te stemmen met de betaling aan Petit Bébé, kan Petit Bébé niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling.

Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

3.4 Het is mogelijk grote bestellingen te plaatsen bij Petit Bébé. Wel moet gezegd worden dat de voorraden hier niet altijd op voorzien zijn. De klant zal dus meestal rekening moeten houden met een wachttijd. De klant wordt hier uiteraard steeds duidelijk over geïnformeerd.

3.5 Een geplaatste bestelling is ongeldig als Petit Bébé de vaste woon- of verblijfplaats van de klant niet kan vaststellen. Indien Petit Bébé dit nodig acht, is Petit Bébé gemachtigd bij de klant de nodige gegevens op te vragen.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

4.1 Als de klant goederen bij Petit Bébé koopt, heeft de klant gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat de klant de goederen niet wil houden. De klant kan de bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. De kosten hiervoor betaalt de klant zelf. Binnen de 30 dagen nadat Petit Bébé de bestelling teruggekregen heeft, betaalt Petit Bébé de klant de volledige aankoopprijs ervan terug via overschrijving.

4.2 Vermits er tijdens transporten al eens iets kan gebeuren raadt Petit Bébé de klant ten stelligste aan om de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.

4.3 De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn dus voor de rekening van de klant

4.4 Petit Bébé mag wachten met terugbetaling tot Petit Bébé de goederen heeft teruggekregen en geïnspecteerd heeft (zie 4.5)

4.5 Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwacht Petit Bébé dat de klant zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als de klant de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag de klant ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Als de klant de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

4.6 De klant kan het retourpakket retourneren via de post, een koerier, een afhaalpunt van de koerier.

4.7 Om het herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, dient de klant de retour aan te melden via een mail naar info@petitbebe.be met duidelijke vermelding van het bestelnummer en de klantgegevens. Petit Bébé zal de klant per  e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

4.8 Indien de klant niet over herroepingsrecht beschikt, zal dit door Petit Bébé duidelijk in het aanbod althans voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.

4.9 De klant heeft 14 dagen de tijd om de artikelen retour te sturen. Nadien worden de artikelen niet meer aangenomen.

4.10 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

- die door Petit Bébé tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant

- die duidelijk persoonlijk van aard zijn

- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

- die snel kunnen bederven of verouderen

- specifiek bestelde goederen voor de klant

Ook cadeaucheques of artikelen in actie/solden periode zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 5 - Prijzen

5.1 De op de site vermelde verkoopprijzen zijn aangegeven in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. De klant komt dus nooit voor verrassingen te staan. Verzendkosten zijn niet inbegrepen. De eventuele verzendkosten worden de klant aangerekend aan het einde van de bestelling.

5.2 Indien er zich voor bestelde artikels onvoorziene leveringsproblemen zouden stellen, zal Petit Bébé aan de klant mogelijke alternatieven voorstellen en heeft de klant ten allen tijde het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

5.3 De klant is de prijs verschuldigd die Petit Bébé op haar webshop heeft meegedeeld.

5.4 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, zoals bijvoorbeeld een verkeerde prijsopgave en/of andere evidente onjuistheden binden Petit Bébé op geen enkele manier en kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door Petit Bébé worden gecorrigeerd.

5.5 Tijdens de periode die Petit Bébé in het aanbod vermeldt, wijzigen de prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

Artikel 6 - Productinformatie

6.1 Petit Bébé beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat Petit Bébé de klant verkoopt. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om de klant een goede beoordeling te laten maken.

6.2 Petit Bébé kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden/fouten in de informatie die gegeven wordt bij de artikelen.

6.3 De foto's die bij de producten weergeven worden, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Ze zijn niet contractueel en verplichten Petit Bébé op geen enkele manier. Daarnaast draagt Petit Bébé geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de technische informatie en de beschrijving van de producten van onze partners en leveranciers.

Artikel 7 - Beschikbaarheid

7.1 Petit Bébé kan een bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door de klant besteld product niet op voorraad zou zijn bij de leverancier, verplicht Petit Bébé zich er toe de klant binnen 6 dagen na het doorgeven van de bestelling, of van zodra de informatie voor Petit Bébé beschikbaar is, hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aangeleverd kan worden.

7.2 Als binnen een bestelling een aantal producten niet beschikbaar zijn, dan zullen de beschikbare goederen alvast verzonden worden. Van zodra de resterende artikelen beschikbaar zijn, wordt de rest van de bestelling kosteloos opgestuurd. In geval van afhaling, kunnen de reeds beschikbare artikelen eerst opgehaald worden.

7.3 Daarnaast is de aangegeven beschikbaarheid ter indicatie en houdt deze geen enkele contractuele verplichting in.

7.4 Net zoals bij promotionele acties geldt steeds het principe "op is op". Petit Bébé is niet verantwoordelijk voor een onvoorziene vroegtijdige uitputting van de voorraad.

Artikel 8 - Betalen

8.1 De klant kan het verschuldigde bedrag betalen met:

Kredietkaart
Betalen met kredietkaart op www.petitbebe.be is veilig, snel en makkelijk. Petit Bébé aanvaardt Visa en Master Card. Het online gebruik van een kredietkaart helpt Petit Bébé de behandeling en bevestiging van zijn bestelling te bespoedigen. Beveiliging is van het grootste belang bij online bestellen, daarom gebruikt Petit Bébé alleen algemeen geaccepteerde beveiligingstechnologie. Om fraude te voorkomen, accepteert Petit Bébé enkel kredietkaarten waarvan het facturatieadres gelijk is aan het afleveradres.

Bancontact
Petit Bébé accepteert Bancontact/Mister Cash van alle Belgische banken. Het online gebruik van een bankkaart helpt Petit Bébé de behandeling en bevestiging van de bestelling te bespoedigen. Beveiliging is van het grootste belang bij online bestellen, daarom gebruikt Petit Bébé alleen algemeen geaccepteerde beveiligingstechnologie.

Facturen
Bedrijven en vrije beroepen hebben de mogelijkheid een factuur aan te vragen bij een online bestelling. 

8.2 De klant geeft bij het plaatsen van de bestelling aan hoe de betaling zal gebeuren. Het totaalbedrag van de bestelling, alsook de methode van betalen, worden aan de klant bevestigd in de e-mail die verzonden wordt na het plaatsen van de bestelling.

8.3 Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie en zo over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de klant geen speciale software nodig. De klant kan een veilige SSL-verbinding herkennen aan het desbetreffende symbool in de onderste statusbalk van de browser.

8.4 Op krediet kopen is niet mogelijk.

8.5 Heeft Petit Bébé de betaling na 14 dagen niet ontvangen, dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Uiteraard krijgt de klant van Petit Bébé ruimschoots op tijd een betalingsherinnering.

Artikel 9 - Taksen

Hieronder informeert Petit Bébé de klant graag over de verschillende verplichte taksen. Al onze geafficheerde prijzen zijn inclusief taksen.

Artikel 10 - Garantie

10.1 Petit Bébé garandeert dat de goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de klant ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Petit Bébé garandeert de klant natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

10.2 Een artikel kan worden teruggezonden op kosten van de klant. Petit Bébé draagt zorg voor de eventueel uit te voeren reparaties bij de fabrikant. Onafhankelijk van het vastgestelde probleem van het artikel, moet altijd met het defecte product, een kopie van de rekening en het garantiebewijs mee teruggestuurd worden.

10.3 Wanneer na controle van de technische dienst blijkt dat het artikel niet defect is, dan zullen er steeds bestekkosten worden aangerekend.

Artikel 11 - Levering

11.1 De bestelling wordt geleverd op het adres dat de klant bij de bestelling doorgegeven heeft. De levering zal worden uitgevoerd naar de keuze van de klant zoals hieronder vermeld.

11.2 Wie een bestelling plaatst op de webshop van Petit Bébé, kan de artikelen thuis laten leveren.

Levering aan huis

Indien de bestelling binnen de door de transportdienst vastgelegde grenzen valt, kan Petit Bébé de artikels ook thuis of op een ander adres laten leveren. Binnen België bedraagt de leveringskost 5,70 euro per zending. Verzendingen naar Nederland komen op 15 euro. Bestellingen boven 75 euro worden GRATIS verzonden binnen België.

 

11.3 Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op het leveringsadres binnen 3 à 6 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshopstock is, wordt het aangeboden op het leveringsadres in 2 à 4 weken. Petit Bébé informeert de klant over de leveringstermijn in de bestelling bevestiging.

11.4 Als Petit Bébé niet tijdig kan leveren, contacteert Petit Bébé de klant binnen de 7 dagen na de bestelling. Als Petit Bébé de klant niet tijdig op de hoogte brengt, kan de klant kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaalt Petit Bébé de klant uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

11.5 Petit Bébé kiest enkel en alleen voor verzekerde verzendingen. Het pakket is dus verzekerd van zodra het Petit Bébé verlaat tot het bij de klant aankomt.

11.6 Petit Bébé behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

Artikel 12 - Verzending

12.1 Voor het verzenden van de artikels van de webshop maakt Petit Bébé gebruik van de diensten van Bpost.

12.2 Door gebruik te maken van de optie om het pakket (of de pakketten) te verzenden verklaart de klant kennis te hebben genomen van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden die gehanteerd worden door Bpost en deze te aanvaarden.

12.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

12.4 Petit Bébé neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten die door de consument zijn gemaakt tijdens het invoeren van de bestelling (op de website) waardoor vertraging in de levering of niet juist afleveren kan ontstaan. Indien de bestelling hierdoor nogmaals moet verstuurd worden zal dit aangerekend worden aan de klant.

Artikel 13 - Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Petit Bébé niet kan worden toegerekend. Dit in het geval van onder meer bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Petit Bébé, transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard waardoor het vervoer van en naar Petit Bébé belemmerd wordt.

13.2 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Petit Bébé opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

14.1 Petit Bébé websites, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen alle communicatie van Petit Bébé zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Petit Bébé, hetzij bij de toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

14.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurcombinatie, etc... niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Petit Bébé.

Artikel 15 - Klachtenregeling en geschillen

15.1 Petit Bébé hoopt natuurlijk steeds dat alle klanten 100% tevreden zijn. Als de klant toch suggesties of opmerkingen zou hebben over de diensten van Petit Bébé, kan de klant Petit Bébé contacteren via info@petitbebe.be. Petit Bébé doet er alles aan om de mail binnen de 2 werkdagen te behandelen.

15.2 Op alle overeenkomsten die Petit Bébé afsluit met de klanten, ongeacht de woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Uitsluitend de Belgische hoven en rechtbanken hebben rechtsmacht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Petit Bébé is gelegen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen Petit Bébé en de Klant.

Dit geldt ook ten aanzien van particulieren, die dit expliciet aanvaarden door aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Artikel 16 - Verwerking van persoonsgegevens

16.1    Petit Bébé gebruikt persoonsgegevens om u diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Meer specifiek gebruiken wij uw gegevens om u te helpen een transactie of bestelling te voltooien, om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen, om u op te hoogte te houden van diensten en voordelen, en om speciale aanbiedingen en bepaalde Petit Bébé -websites op maat te maken. Soms worden uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor marktonderzoek met betrekking tot producten of diensten van Petit Bébé. Wij bieden u de gelegenheid om voorkeuren voor uw privacy in te stellen met betrekking tot dergelijke communicatie. Creditcardgegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van betalingen en ter voorkoming van fraude. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden door onze financiële partners of door Petit Bébé zelf en worden niet langer bewaard dan nodig om de diensten te verlenen, tenzij u ons vraagt uw creditcardgegevens te bewaren voor toekomstige aankopen.

16.2 Persoonsgegevens die online zijn verzameld, kunnen worden gecombineerd met gegevens die u Petit Bébé verstrekt via andere bronnen, zoals productregistratie, callcenters of openbare evenementen zoals beurzen of seminaries.

16.3 Niet-persoonsgegevens worden samengenomen voor reportage over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van Petit Bébé. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak en de inhoud van de site te verbeteren.

16.4 Petit bébé streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. We hebben technologie, beheerprocedures en beleid geïmplementeerd om klantgegevens goed bij te houden. We geven u toegang tot uw gegevens, waarbij we zullen pogen u on line toegang te geven zodat u uw gegevens kunt wijzigen. Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen proberen we uw identiteit te controleren aan de hand van een wachtwoord en gebruikers-id voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Bepaalde gedeelten van websites van Petit Bébé zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen via wachtwoorden en andere persoonlijke id's.

16.5 De handigste manier om uw persoonsgegevens te bekijken en te wijzigen is door terug te gaan naar de webpagina waar u uw gegevens hebt ingevoerd en de instructies op die pagina te volgen.

16.6 Monitoren bezoekersgedrag
Petitbebe.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s wel en niet worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren (zie 5-Cookies), bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser waarvan men surft en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we d.m.v. UTM-tags waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

16.7 Gebruik van Cookies
Petitbebe.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

16.8 Cookies uitschakelen
U kunt ervoor kiezen cookies uit te schakelen. Deze optie vindt u terug in de instellingen van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

16.9 Toestemming
Door de informatie en diensten op petitbebe.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

16.10 Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door petitbebe.be te beïnvloeden.

16.11 Nieuwbrief
Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief (pop-up form) geeft u uw naam en e-mailadres op. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bezorgen van mailings en voor marketingdoeleinden vanuit petitbebe.be. De adressen worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden niet gedeeld met derden.

16.12 Beveiliging van gegevens
Persoonlijke informatie verzameld door optios.net wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet beschikbaar is voor het publiek. In het onwaarschijnlijke voorval van een ‘datalek’, wordt dit steeds gecommuniceerd binnen de 72 uur conform de wet rond de meldingsplicht.

16.13 Recht om vergeten te worden
U kan beroep doen op uw ‘recht om vergeten te worden’. Al uw persoonlijke data (e-mailadres, naam, functie, e.a.) worden dan verwijderd uit onze database. U kan hiervoor een mailtje sturen naar info@petitbebe.be

16.14 Gebieden niet gedekt door ons Privacy Statement
Persoonlijke informatie die u verstrekt via chatsessies of e-mailuitwisselingen worden niet gedekt door deze Privacy Statement. Wij beschermen uw privacy naar ons beste vermogen door de controle van de sessies, maar houd er rekening mee dat u steeds voorzichtig moet zijn bij de verspreiding van uw persoonlijke informatie op deze manier.

16.15 Gegevensuitwisseling met derden
Persoonlijke informatie die u verstrekt, worden niet uitgewisseld met derden en ook niet behandeld buiten Europa.

16.16 Privacycommissie
Indien u het niet eens bent met onze procedures, of een klacht wilt neerleggen kunt u steeds terecht bij de Privacycommissie. (https://www.privacycommission.be/)